หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดสมุทรปราการ
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี
2 เมษายน คล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
เข้าประชุมร่วมกับสำนักงาน ปปช. ภาค 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าประชุมร่วมกับสำนักงาน ปปช. ภาค 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ “ข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร และอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว”
ประชุมร่วมกับผู้บริหารและบริษัททรูคอร์ปอรเรชั่น จำกัด ในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาเรื่องการรบกวนคลื่นความถี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมกับการไฟฟ้านครหลวงเขตบางพลี ตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารปี 2565 จังหวัดสมุทรปราการ
เข้าร่วมประชุมการจัดงาน "ลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ สู่สังคมเท่าทันด้วยแผน ปภ.จังหวัด" จังหวัดนนทบุรี
การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจตามกระบวนการการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง ครั้งที่ 1/2566
ลงพื้นที่แก้ไขสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบบริเวณ สำนักงาน กสทช. ภาค 1 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270