หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
ประธาน กสทช. เข้าตรวจเยี่ยมชมสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU)
เข้าประชุมการจัดระเบียบสายสื่อสารร่วมกับการไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี และหน่วยงานสายสื่อสาร
เลขาธิการ กสทช. สั่งการค่ายมือถือ ศูนย์สายลม และ กสทช. ภาค เตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารรับมือพายุไต้ฝุ่น “โนรู”
ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการจัดระเบียบสายสื่อสาร ตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร สำนักงาน กสทช. พ.ศ. 2565 จังหวัดนนทบุรี
ดำเนินการตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร สำนักงาน กสทช. ประจำปี 2565 ไตรมาส3 จังหวัดปทุมธานี
ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการจัดระเบียบสายสื่อสาร ตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. 2565 จังหวัดนนทบุรี
ติดตามการจัดระเบียบสารสื่อสารตามแผนสำนักงาน กสทช. 2565 จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3
ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร ไตรมาส 3 จังหวัดปทุมธานี
ร่วมประชุมการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสายสื่อสารในระบบ TAMS ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต
ลงพื้นที่ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสาร จังหวัดปทุมธานี
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270