หน้าแรก > กิจกรรม สำนักงาน กสทช.เขต 11
วันที่ 25 – 27 มี.ค. 2565 พนักงาน สำนักงาน กสทช.เขต 11 เข้าร่วมสนับสนุนในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลากรภายนอกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบ (นสต.) รุ่นที่ 2
วันที่ 21 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 สำนักงาน กสทช.เขต 11 เข้าร่วมสังเกตการณ์ภารกิจฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบเฝ้าระวังการรบกวนคลื่นความถี่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 7 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 สำนักงาน กสทช.เขต 11 เข้าร่วมตรวจสอบเฝ้าระวังการรบกวนคลื่นความถี่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562
วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 สำนักงาน กสทช.เขต 11 เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 สำนักงาน กสทช.เขต 11 ขอรายงานการเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ภาค 1 (สำนักงาน ปปช.ภาค 1)
วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงาน กสทช. เขต 11 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง โดยใช้อาคารชุดแอสปาย ถนนรัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงาน กสทช. เขต 11 เข้าร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) เพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช.
วันที่ 23 ก.พ. 2565 สำนักงาน กสทช. .เขต 11 ลงพื้นที่ดำเนินงานจัดระเบียบสายสือสาร บริเวณใกล้บ้านเลขที่ 59/7 หมู่ที่ 2 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงาน กสทช.เขต 11 ลงพื้นที่ตรวจสอบคลื่นความถี่ที่ส่งสัญญาณรบกวนร่างกายเนื่องจากได้รับเรื่องร้องขอจากนายวัยทยา ชาตรี ผู้ร้องแจ้งว่าถูกคลื่น (ไม่ทราบชนิด) ส่งสัญญาณรบกวนร่างกายมีลักษณะได้ยินเสียงคนพูดด่าตลอดเวลา
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงาน กสทช.เขต 11 ลงพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจากค่าย 3BB ส่งทีมงานเข้าตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุจากสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบ
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 084 756 5537 , 0 2271 0151-60 ต่อ 4153, 4154 ,4156
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4162, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270