หน้าแรก > กิจกรรม สำนักงาน กสทช.เขต 11
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 สำนักงาน กสทช.เขต 11 ลงพื้นที่ตรวจสอบสายสื่อสารที่เกิดอุบัติ
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงาน กสทช.เขต ๑๑ และคณะครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการหลังจากนั้นเป็นการอบรมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco meeting รับสัญญาณจากสำนักงาน กสทช.ภาค ๑ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 สำนักงาน กสทช.เขต 11 ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสารเส้นทาง Kick off ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง7-คลอง8) จังหวัดปทุมธานี
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ โครงการอบรมส่งเสริมสิทธิผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ประจำปี ๒๕๖๕
วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 เข้าร่วมสนับสนุนตรวจสอบความถี่ในการสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือกบุคคลภายนอก
วันศุกร์ที่ 10 – 12 มิถุนายน 2565 เข้าร่วมสนับสนุน ขั้นตอนการพิมพ์ปัญหาข้อสอบ
31 พ.ค. 65 สำนักงาน กสทช. เขต 11 ได้รับแจ้งผ่าน Call center 1200 ว่าประสบอุบัติเหตุจากสายสื่อสารที่จัดเก็บไม่เป็นระเบียบ
30 พ.ค. 65 สำนักงาน กสทช. เขต 11 ได้รับแจ้งจาก Call center 1200 ว่าประสบอุบัติเหตุจากสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เข้าร่วมสนับสนุนตรวจสอบความถี่ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564
วันที่ 24 พ.ค. 2565 เข้าประชุมเพื่อปรับปรุงสายส่ง และระบบจำหน่าย 22 เควี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 084 756 5537 , 0 2271 0151-60 ต่อ 4153, 4154 ,4156
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4162, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270