หน้าแรก > กิจกรรม สำนักงาน กสทช.เขต 11 > 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30น. สำนักงาน กสทช.เขต 11 ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค 1 แล
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :17/11/2564
10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30น. สำนักงาน กสทช.เขต 11 ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค 1 และคณะ ในการตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และติดตามผลการปฏิบัติงาน
วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30น. สำนักงาน กสทช.เขต 11 ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค 1 และคณะ ในการตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และติดตามผลการปฏิบัติงาน ของสำนักงาน กสทช.เขต 11 ณ สำนักงาน กสทช.เขต 11 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
     1. เวลา 09.30 - 12.00น.
ผภภ.เขต 11 บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ของสำนักงาน ภภ.เขต 11 รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
     2. อภภ.1 รับทราบผลการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน และ มอบนโยบาย ในการปฏิบัติงาน
     3. เวลา 13.00 - 16.30น.
ผู้บริหารส่วน ภภ.1 และพนักงาน ส่วนงานของ ภภ. เขต 11 ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) : ติดตามกระบวนการทำงานและเสนอแนะในการปฏิบัติในแต่ละส่วนงาน
       การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเข้มงวด
S__47186127-(1).jpgS__47186132-(1).jpgS__47186136.jpgS__47186138.jpgS__47186139.jpgS__47186140.jpgS__47186141.jpgS__47186142.jpgS__47186145.jpgS__47186147.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270