หน้าแรก > กิจกรรม สำนักงาน กสทช.เขต 11 > ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 -16 พฤศจิกายน 2564 สำนักงาน กสทช.เขต 11 ลงพื้นที่ตรวจโครงการจัดให้มีบริการอิ
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :08/12/2564
ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 -16 พฤศจิกายน 2564 สำนักงาน กสทช.เขต 11 ลงพื้นที่ตรวจโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล Zone C และ C+ ระยะที่ 2
ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 -16 พฤศจิกายน 2564 สำนักงาน กสทช.เขต 11 มอบหมายให้ส่วนงานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภคและส่วนงานตรวจสอบ ลงพื้นที่ตรวจโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล Zone C และ C+ ระยะที่ 2 ของสำนักงาน กสทช. โดยดำเนินการตรวจติดตาม WiFi หมู่บ้าน WiFi รพสต และ WiFi โรงเรียน ตามแบบรายงานการตรวจ บริเวณพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และ  จังหวัดนนทบุรี รวมทั้งสิ้น จำนวน 47 จุดบริการ ทำให้ผลการตรวจสอบโครงการระยะที่ 2 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ 192 จุด ภภ.เขต 11 สามารถดำเนินการตรวจสอบไปได้ 221 จุดบริการ คิดเป็น 115.10 %
     ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกจุดบริการมีสัญญาณอินเตอร์ WiFi และอุปกรณ์ครบถ้วน สามารถใช้งานได้ตามปกติS__42639384.jpgS__42319878.jpgS__42319881.jpgS__42319889.jpgS__42319891.jpgS__42319899.jpgS__42319912.jpgS__42319941.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270