หน้าแรก > กิจกรรม สำนักงาน กสทช.เขต 11 > ในวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2565 สำนักงาน กสทช.เขต 11 เข้าร่วมสนับสนุนตรวจสอบความถี่ในการจัดสอบคัดเลือกบุ
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :01/08/2565
ในวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2565 สำนักงาน กสทช.เขต 11 เข้าร่วมสนับสนุนตรวจสอบความถี่ในการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
ตามที่สำนักงาน กสทช.เขต 11 ได้รับหนังสือ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรและเครื่องมือตรวจจับการทุจริตการสอบเข้ารับราชการ ในการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ในวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2565 นั้น
         สำนักงาน กสทช.เขต 11 โดยนายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ ผภภ.11 มอบหมายให้ พนักงานสำนักงานฯ เข้าร่วมสนับสนุนตรวจสอบความถี่ในการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2565  จำนวน 6 คน ดังนี้
        เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565
          1. นายสมชาย  ขวัญจิตร์  นนผ.ก1 (หัวหน้าชุด)
          2. นายปรินทร สังขฑัต ณ อยุธยา นตป.ก3
          3. นายวีระพงษ์  กีรติปัญญากุล  พนักงานขับรถ
        เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565
          1. นายณัฐธัญ  ปภารัชตกุล  นตป.ก1 (หัวหน้าชุด)
          2. นายวีระชัย  พู่นิยม                 ลูกจ้างประจำ
          3. นายถิร  เฉลิมรัตน์                  พนักงานขับรถ
        ผลการปฏิบัติงาน ทั้ง 2 วันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่บริเวณสถานสอบไม่พบการใช้งานความถี่ผิดปกติแต่อย่างใด โดยทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวคำขอบคุณสำนักงาน กสทช. มาในครั้งนี้ด้วย469604.jpg461618.jpg461630.jpg461679.jpg469846.jpg461710.jpg469603.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270