หน้าแรก > กิจกรรม สำนักงาน กสทช.เขต 11 > เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 สำนักงาน กสทช.เขต 11 ลงพื้นที่ตรวจสอบคลื่นความถี่ที่ส่งสัญญาณรบกวนร่างก
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :01/08/2565
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 สำนักงาน กสทช.เขต 11 ลงพื้นที่ตรวจสอบคลื่นความถี่ที่ส่งสัญญาณรบกวนร่างกาย
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 สำนักงาน กสทช.เขต 11 โดยนายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ ผภภ.11 ได้มอบหมายให้พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต ๑๑ งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วยนายพันธุ์ปิติ ธิสุกะ ตำแหน่ง นนผ.ก3 นางสาวศิริลักษณ์ มาศเมฆ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน งานตรวจสอบและกำกับดูแล ประกอบด้วยนายปรินทร สังขฑัต ณ อยุธยา ตำแหน่ง นตป.ก3 นายวีระชัย พู่นิยม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบคลื่นความถี่ที่ส่งสัญญาณรบกวนร่างกายเนื่องจากได้รับเรื่องร้องขอจากผู้ร้องแจ้งว่าถูกคลื่น (ไม่ทราบชนิด) ส่งสัญญาณรบกวนร่างกายในเวลานอน ส่งผลให้นอนไม่หลับ ตื้นบ่อย และหลังจากตื่นมีลักษณะตึงเครียด  ณ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
             จากการตรวจสอบการใช้งานคลื่นความถี่ตั้งแต่ 9 kHz ถึง 8 GHz ผลการตรวจสอบพบการใช้งานคลื่นความถี่เป็นไปตามปกติ ไม่พบการใช้งานคลื่นความถี่แปลกปลอมหรือความถี่ที่ไม่ได้รับอนุญาตในบริเวณดังกล่าวแต่อย่างใด การดำเนินการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และยอมรับผลการตรวจสอบ ด้วยดีS__23683107.jpgS__23683120.jpgS__23683116.jpgS__23683114.jpgS__23683111.jpgS__23683109.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270