หน้าแรก > กิจกรรม สำนักงาน กสทช.เขต 11 > สำนักงาน กสทช. โดย รก.ลสทช.ได้มอบหมายให้ สำนักงาน กสทช.เขต 11 มอบเครื่องวิทยุคมนาคม CB245  เพื่อใช้ใ
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :07/10/2564
สำนักงาน กสทช. โดย รก.ลสทช.ได้มอบหมายให้ สำนักงาน กสทช.เขต 11 มอบเครื่องวิทยุคมนาคม CB245  เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารในการปฏิบัติงานให้บริการรักษาผู้ป่วย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ณ โรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงาน กสทช. โดย รก.ลสทช.ได้มอบหมายให้ สำนักงาน กสทช.เขต 11 มอบเครื่องวิทยุคมนาคม CB245  เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารในการปฏิบัติงานให้บริการรักษาผู้ป่วย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ณ โรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวนทั้งสิ้น 10 เครื่อง โดยสำนักงาน กสทช.เขต 11 เป็นตัวแทนมอบให้กับนายธงชัย วิเศษบุบผา สาธารณสุขอำเภอบางพลี เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในราชการ พร้อมทั้งประกอบเครื่อง แนะนำวิธีการใช้งาน
S__46104657.jpgS__46104666.jpgS__46104668.jpgS__46104669.jpgS__46104670.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270