หน้าแรก > กิจกรรม สำนักงาน กสทช.เขต 11 > สำนักงาน กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ) ดำเนินการ ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (QoS) บริเวณโรงพ
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :11/08/2564
สำนักงาน กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ) ดำเนินการ ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (QoS) บริเวณโรงพยาบาลสนามในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

สำนักงาน กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ) ดำเนินการ ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (QoS) บริเวณโรงพยาบาลสนามในเขตพื้นที่รับผิดชอบ


       สำนักงาน กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ) ดำเนินการ ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (QoS) บริเวณโรงพยาบาลสนามในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนผู้เข้ารับการรักษา และบุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกราบรื่น ลดปัญหาอุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร นั้น
       ผภภ. เขต 11 (นายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ) ได้มอบหมายให้ หน.งานตรวจสอบเนื้อหาฯ ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพสัญญาณ (QoS) ณ โรงพยาบาลสนาม ตามแผนการตรวจสอบเสร็จสิ้นไปแล้วจำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1.วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 ทดสอบคุณภาพให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผลการตรวจสอบรายละเอียดดังนี้
Data 4G
        -  FTP Download    AWN ดีที่สุด (ความเร็วเฉลี่ยต่อการ Download ข้อมูลจาก FTP Server)
        -  FTP Upload        AWN ดีที่สุด(ความเร็วเฉลี่ยต่อการ Upload ข้อมูลจาก FTP Server)
        -  Round Trip         NT-CAT ดีที่สุด (ค่าเฉลี่ยของเวลาใน 1 Connection การ รับ-ส่ง)
        -  HTTP Download  TUC ดีที่สุด (ค่าเฉลี่ยในการ Donwnload ข้อมูลจากการเข้าใช้งาน Web Browser)
Data 3G
        -  FTP Download    TUC ดีที่สุด (ความเร็วเฉลี่ยต่อการ Download ข้อมูลจาก FTP Server)
        -  FTP Upload        DTN ดีที่สุด (ความเร็วเฉลี่ยต่อการ Upload ข้อมูลจาก FTP Server)
        -  Round Trip         AWN ดีที่สุด (ค่าเฉลี่ยของเวลาใน 1 Connection การ รับ-ส่ง)
        -  HTTP Download  TUC ดีที่สุด (ค่าเฉลี่ยในการ Donwnload ข้อมูลจากการเข้าใช้งาน Web Browser)
Voice
        -  Voice On-Net      AWN ดีที่สุด (การโทร)
2.วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ทดสอบคุณภาพให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ โรงพยาบาลสนามบุญรักษา ตลาดสี่มุมเมือง ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผลการตรวจสอบรายละเอียดดังนี้
Data 4G
        -  FTP Download    TUC ดีที่สุด (ความเร็วเฉลี่ยต่อการ Download ข้อมูลจาก FTP Server)
        -  FTP Upload        TUC ดีที่สุด(ความเร็วเฉลี่ยต่อการ Upload ข้อมูลจาก FTP Server)
        -  Round Trip         NT-CAT ดีที่สุด (ค่าเฉลี่ยของเวลาใน 1 Connection การ รับ-ส่ง)
        -  HTTP Download  TUC ดีที่สุด (ค่าเฉลี่ยในการ Donwnload ข้อมูลจากการเข้าใช้งาน Web Browser)
Data 3G
        -  FTP Download    NT-CAT ดีที่สุด (ความเร็วเฉลี่ยต่อการ Download ข้อมูลจาก FTP Server)
        -  FTP Upload        DTN ดีที่สุด (ความเร็วเฉลี่ยต่อการ Download ข้อมูลจาก FTP Server)
        -  Round Trip         AWN ดีที่สุด (ค่าเฉลี่ยของเวลาใน 1 Connection การ รับ-ส่ง)
        -  HTTP Download  TUC ดีที่สุด (ค่าเฉลี่ยในการ Donwnload ข้อมูลจากการเข้าใช้งาน Web Browser)
Voice
        -  Voice On-Net      AWN ดีที่สุด(การโทร)

โดยการตรวจสอบทั้ง 2 แห่ง ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นอย่างดี ทำให้การตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

e1d9cb3f0c901221d3f2c1f5816515ff.jpeg

91ffedd9c62bfdc03d88ce6f5f02167f.jpeg

ad3cbec8f3596b687b67ad0cb5ed8373.jpeg

93d96212857a7372488e1e1470c311f4.jpeg

50154e23c17d97c7909c4d8d50846178.jpeg

a2c05bdaff6369bc3aba382b2b8f93da.jpeg

762762005489e831e55fc0d851feefb9.jpeg

3fee91327a25dd8f8b67c590a0c868a3.jpeg

f4941d19c283b056bd1cc99441095801-(1).jpeg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270