หน้าแรก > กิจกรรม สำนักงาน กสทช.เขต 11 > สำนักงาน กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ) ดำเนินการทดสอบคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม (QoS) ของโอเปอเรเตอร์ท
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :11/08/2564
สำนักงาน กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ) ดำเนินการทดสอบคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม (QoS) ของโอเปอเรเตอร์ที่ให้บริการ ณ โรงพยาบาลสนาม

สำนักงาน กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ) ดำเนินการทดสอบคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม (QoS) ของโอเปอเรเตอร์ที่ให้บริการ ณ โรงพยาบาลสนาม


       สำนักงาน กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ) ดำเนินการทดสอบคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม (QoS) ของโอเปอเรเตอร์ที่ให้บริการ ณ โรงพยาบาลสนาม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนผู้เข้ารับการรักษา และบุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นไปอย่างสะดวกราบรื่น ปราศจากอุปสรรคในการติดจ่อสื่อสาร นั้น
       ผภภ.เขต 11 (นายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ) ได้มอบหมายให้ หัวหน้างานตรวจสอบเนื้อหาฯ และทีมงาน ดำเนินการทดสอบคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ โรงพยาบาลสนาม ตามแผนการตรวจสอบเสร็จสิ้นไปแล้วจำนวน 3 แห่ง ดังนี้
       1. วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 ทดสอบคุณภาพให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ โรงพยาบาลสนาม หอพักนักศึกษามหาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ ผลการตรวจสอบรายละเอียดดังนี้
Data 4G
        -  FTP Download    TUC ดีที่สุด (ความเร็วเฉลี่ยต่อการ Download ข้อมูลจาก FTP Server)
        -  FTP Upload        NT-CAT ดีที่สุด (ความเร็วเฉลี่ยต่อการ Download ข้อมูลจาก FTP Server)
        -  Round Trip         NT-CAT ดีที่สุด (ค่าเฉลี่ยของเวลาใน 1 Connection การ รับ-ส่ง)
        -  HTTP Download  NT-CAT ดีที่สุด (ค่าเฉลี่ยในการ Download ข้อมูลจากการเข้าใช้งาน Web Browser)
Data 3G
        -  FTP Download    AWN ดีที่สุด (ความเร็วเฉลี่ยต่อการ Download ข้อมูลจาก FTP Server)
        -  FTP Upload        AWN ดีที่สุด (ความเร็วเฉลี่ยต่อการ Upload ข้อมูลจาก FTP Server )
        -  Round Trip         AWN ดีที่สุด ดีที่สุด (ค่าเฉลี่ยของเวลาใน 1 Connection การ รับ-ส่ง)
        -  HTTP Download  AWN ดีที่สุด (ค่าเฉลี่ยในการ Donwnload ข้อมูลจากการเข้าใช้งาน Web Browser)
Voice
        -  Voice On-Net      AWN ดีที่สุด(การโทร)
       2. วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 ทดสอบคุณภาพให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ โรงพยาบาลสนาม โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 54/5 หมู่ 1 ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีผลการตรวจสอบรายละเอียดดังนี้
Data 4G
        -  FTP Download    TUC ดีที่สุด (ความเร็วเฉลี่ยต่อการ Download ข้อมูลจาก FTP Server)
        -  FTP Upload        TUC ดีที่สุด(ความเร็วเฉลี่ยต่อการ Upload ข้อมูลจาก FTP Server)
        -  Round Trip         NT-CAT ดีที่สุด (ค่าเฉลี่ยของเวลาใน 1 Connection การ รับ-ส่ง)
        -  HTTP Download  TUC ดีที่สุด (ค่าเฉลี่ยในการ Donwnload ข้อมูลจากการเข้าใช้งาน Web Browser)
Data 3G
        -  FTP Download    NT-CAT ดีที่สุด (ความเร็วเฉลี่ยต่อการ Download ข้อมูลจาก FTP Server)
        -  FTP Upload        DTN ดีที่สุด (ความเร็วเฉลี่ยต่อการ Download ข้อมูลจาก FTP Server)
        -  Round Trip         AWN ดีที่สุด (ค่าเฉลี่ยของเวลาใน 1 Connection การ รับ-ส่ง)
        -  HTTP Download  TUC ดีที่สุด (ค่าเฉลี่ยในการ Donwnload ข้อมูลจากการเข้าใช้งาน Web Browser)
Voice
        -  Voice On-Net      AWN ดีที่สุด(การโทร)

3. วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 ทดสอบคุณภาพให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 เลขที่ 8/88 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีผลการตรวจสอบรายละเอียดดังนี้
Data 4G
        -  FTP Download    TUC ดีที่สุด (ความเร็วเฉลี่ยต่อการ Download ข้อมูลจาก FTP Server)
        -  FTP Upload        NT-CAT ดีที่สุด(ความเร็วเฉลี่ยต่อการ Upload ข้อมูลจาก FTP Server)
        -  Round Trip         NT-CAT ดีที่สุด (ค่าเฉลี่ยของเวลาใน 1 Connection การ รับ-ส่ง)
        -  HTTP Download  TUC ดีที่สุด (ค่าเฉลี่ยในการ Donwnload ข้อมูลจากการเข้าใช้งาน Web Browser)
Data 3G
        -  FTP Download    TUC ดีที่สุด (ความเร็วเฉลี่ยต่อการ Download ข้อมูลจาก FTP Server)
        -  FTP Upload        DTN ดีที่สุด (ความเร็วเฉลี่ยต่อการ Upload ข้อมูลจาก FTP Server)
        -  Round Trip         AWN ดีที่สุด (ค่าเฉลี่ยของเวลาใน 1 Connection การ รับ-ส่ง)
        -  HTTP Download  TUC ดีที่สุด (ค่าเฉลี่ยในการ Donwnload ข้อมูลจากการเข้าใช้งาน Web Browser)
Voice
        -  Voice On-Net      AWN ดีที่สุด(การโทร)
โดยการตรวจสอบทั้ง 3 แห่ง ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นอย่างดี ทำให้การตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

631325.jpg

631327-(1).jpg

631331.jpg

Capture1.jpg

Capture1_0.jpg

Capture1_1.jpg

631750.jpg

631973.jpgCapture2.jpg
Capture2_0.jpg

Capture2_1.jpg

S__11001864.jpg

632942.jpg

Capture3.jpg
Capture3_0.jpg

Capture3_1.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270