หน้าแรก > กิจกรรม สำนักงาน กสทช.เขต 11 > วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 เข้าร่วมสนับสนุนตรวจสอบความถี่ในการสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือกบุคคลภายนอก
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :13/06/2565
วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 เข้าร่วมสนับสนุนตรวจสอบความถี่ในการสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือกบุคคลภายนอก
ตามที่สำนักงาน กสทช.เขต 11 ได้รับหนังสือ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ตช 0033.29/1505 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนรถตรวจสอบความถี่และหาทิศวิทยุ ในการสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน พ.ศ. 2565 (กลุ่มงานเทคนิค) ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 นั้น
       สำนักงาน กสทช. เขต 11 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมสนับสนุนตรวจสอบความถี่ในการสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน พ.ศ. 2565 (กลุ่มงานเทคนิค) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตคลองหนึ่ง ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565  จำนวน 4 คน ดังนี้
1. นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล            นตป.ก1
2. นายปรินทร สังขฑัต ณ อยุธยา    นตป.ก๓
3. นายวรพล ศรีศรัทธา                ลูกจ้างประจำ
4. นายวีระพงษ์ กีรติปัญญากุล       พนักงานขับรถ
      ผลการปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่บริเวณสถานสอบไม่พบการใช้งานความถี่ผิดปกติแต่อย่างใดS__216424455.jpgS__216375309.jpgS__216375302.jpgS__216375303.jpgS__216375308.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270