หน้าแรก > กิจกรรม สำนักงาน กสทช.เขต 11 > วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 สำนักงาน กสทช.เขต 11 ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการตามแผนการ
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :01/08/2565
วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 สำนักงาน กสทช.เขต 11 ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ.2565
วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงาน กสทช.เขต 11 นำโดยนายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 11 และพนักงานฯ ส่วนงานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 อยุธยา. กฟจ.ปทุมธานี, กฟจ.ปทุมธานี2,กฟส.หนองเสือ, กฟส.สามโคก,
กฟอ.คลองหลวง, กฟอ.ธัญบุรี และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ทุกค่ายที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ.2565 ในพี้นที่จังหวัดปทุมธานี เฟส3 ไตรมาส 3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 ระยะทาง 517.71 กิโลเมตร และ เฟส4 ไตรมาส 4 ระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 ระยะทาง 516.13 กิโลเมตร ณ ห้องประชุมโกสินทร์ 2 สำนักงาน กสทช. ภาค 1 หลักสี่ กรุงเทพฯ
            ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช.เขต 11  ได้นำเสนอให้ที่ประชุมทราบถึงแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร ปี 2565 กรอบระยะเวลาการดำเนินการ ชี้แจงในเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ขอให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานฯ เบื้องต้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพื้นที่ แจ้งว่าแผนการติดตั้งคอนพาดสายสื่อสารจะแล้วเสร็จ พร้อมให้ผู้ประกอบการขึ้นติดตั้งสายใหม่ได้ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด ผลการประชุมได้รับความร่วมมือจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในพื้นที่เป็นอย่างดี ทุกหน่วยงานพร้อมให้ความร่วมมือดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารให้เป็นไปตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ.2565S__53592066.jpgS__53592070.jpgS__53592071.jpgS__53592069.jpgS__53592067.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270