หน้าแรก > กิจกรรม สำนักงาน กสทช.เขต 11 > วันศุกร์ที่ 10 – 12 มิถุนายน 2565 เข้าร่วมสนับสนุน ขั้นตอนการพิมพ์ปัญหาข้อสอบ
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :13/06/2565
วันศุกร์ที่ 10 – 12 มิถุนายน 2565 เข้าร่วมสนับสนุน ขั้นตอนการพิมพ์ปัญหาข้อสอบ
ตามที่สำนักงาน กสทช.เขต 11 ได้รับหนังสือ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ตช 0034.511/645 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนรถตรวจสอบความถี่และหาทิศวิทยุ ในวันศุกร์ที่ 10 – 12 มิถุนายน 2565 นั้น
       สำนักงาน กสทช. เขต 11 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมสนับสนุน ขั้นตอนการพิมพ์ปัญหาข้อสอบ ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. จำนวน 2 คน ดังนี้
     1. นายวีระชัย พู่นิยม             เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติการ
     2. นายกิตติภัฎ จันทเขต         เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติการ
      ผลการปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่บริเวณสถานสอบไม่พบการใช้งานความถี่ผิดปกติแต่อย่างใดS__69828610.jpgS__69820430.jpgS__69820429.jpg86630.jpgS__70000650.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270