หน้าแรก > กิจกรรม สำนักงาน กสทช.เขต 11 > วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 สำนักงาน กสทช.เขต 11 ขอรายงานการเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ภ
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :29/03/2565
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 สำนักงาน กสทช.เขต 11 ขอรายงานการเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ภาค 1 (สำนักงาน ปปช.ภาค 1)
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 สำนักงาน กสทช.เขต 11 ขอรายงานการเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ภาค 1 (สำนักงาน ปปช.ภาค 1) “ข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว” ไตรมาส 2 ณ ห้องประชุมนนทบุรี 3 สำนักงาน ป.ป.ช.(สนามบินน้ำ) ดำเนินโครงการโดยสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 1 ดังนี้
         เวลา 09.30-10.30น.นายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ ผภภ.เขต 11 เป็นวิทยากรบรรยสยหัวข้อ ”แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาสายสื่อสาร รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการพ่ดสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี พร้อมตอบข้อซักถาม”
         เวลา 10.30-12.00น. กระผม พร้อมด้วย น.ส.ณัฐริการ์ เวียงอินทร์ เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนและผลการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคม ของ กฟน. เขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี   
           และ เวลา 13.00-15.30น.เข้าร่วมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการพาดสายสื่อสารฯและการบูรณาการงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงาน กสทช. กฟน.เขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคม ทุกค่าย  การสัมมนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยS__50651188.jpgS__50651185.jpgS__50651186.jpgS__50651190.jpgS__50651191.jpgS__50651195.jpgS__50651197.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270