หน้าแรก > กิจกรรม สำนักงาน กสทช.เขต 11 > วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 สำนักงาน กสทช.เขต 11 เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของศ
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :29/03/2565
วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 สำนักงาน กสทช.เขต 11 เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.30น. สำนักงาน กสทช.เขต 11 โดย ผภภ. เขต 11 ได้มอบหมายให้นายสมชาย ขวัญจิตต์ นนผ.ก1 หน.งานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยนายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม ในที่ประชุมประธานได้ชี้แจงแผนการดำเนินงานและได้แจ้งเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ มาตรการเร่งรัดติดตามผลเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยราชการได้รับทราบ และถือปฏิบัติ และสรุปมาตรการติดตามเร่งรัดเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ดังนี้
      1) เตือนครั้งที่ 1 เมื่อครบกำหนด 30 วัน ให้รายงานผลภายใน 15 วันทำการ
 2) เตือนครั้งที่ 2 เมื่อครบกำหนด 15 วัน ให้รายงานผลภายใน 7 วันทำการ
 3) เตือนครั้งที่ 3 เมื่อครบกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการเตือนครั้งที่ 2  ให้รายงานผลภายใน 3 วันทำการ
        ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยLINE-3_24_2022-4_46_58-PM.pngLINE-3_24_2022-4_47_17-PM.pngLINE-3_24_2022-4_47_29-PM.pngLINE-3_24_2022-4_47_38-PM.pngLINE-3_24_2022-4_47_08-PM.png
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270