หน้าแรก > กิจกรรม สำนักงาน กสทช.เขต 11 > วันพฤหัสบดี ที่ 12 สิงหาคม 2564 สำนักงาน กสทช.เขต 11 ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขสายสื่อสารพาดผ่านรุกล้ำ
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :15/08/2564
วันพฤหัสบดี ที่ 12 สิงหาคม 2564 สำนักงาน กสทช.เขต 11 ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขสายสื่อสารพาดผ่านรุกล้ำเข้าพาดใต้ชายคาบ้านพักอาศัย ณ บ้านเลขที่ 553 หมู่ที่ 9 จังหวัดเมืองสมุทรปราการ
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 สิงหาคม 2564 สำนักงาน กสทช.เขต 11 ได้รับเรื่องจากช่องทาง social Media และจาก สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (วท.) กรณีได้เรื่องร้องเรียนของนางสุวรรณี อินทร์ฤกษ์  ว่ามีสายสื่อสาร(ไม่ทราบชนิดและบริษัทที่เป็นเจ้าของ) พาดผ่านรุกล้ำเข้าพาดใต้ชายคาบ้านพักอาศัยของตน โดยมีลักษณะที่ไม่เป็นระเบียบอาจทำให้ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพสินของผู้พักอาศัย ณ บ้านเลขที่ 553 หมู่ที่ 9 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ นั้น
      สำนักงาน กสทช. เขต 11 โดย ผภภ.เขต 11 นายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ ได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐริการ์ เวียงอินทร์ เจ้าหน้าที่นโนบายและแผน  ประสานงานผู้ร้องเรียนและประสานผู้ประกอบการสายสื่อสารพื้นที่เพื่อเข้าตรวจสอบจุดร้องเรียน ดังกล่าว โดยในวันที่ 14 ส.ค.64 ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน เข้าดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข ดังนี้
1. พบสาย D/W บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 เส้น ทีมงานพื้นที่จึงได้ตัดสายออกเนื่องจากไม่ได้ใช้งานแล้ว
2. พบสาย D/W (ทองแดง)​ บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน จำนวน 12 เส้น ทีมงานพื้นที่จึงดำเนินการแก้ไขตามข้อเรียนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย 
       ทั้งนี้ นางสุวรรณี อินทร์ฤกษ์ มีความพึงพอใจและขอบคุณ สำนักงาน กสทช. ที่ได้ให้การช่วยเหลือ ประสานงานจนได้รับการแก้ไข อย่างรวดเร็ว
336777.jpg336778.jpg336779.jpg336780.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270