หน้าแรก > กิจกรรม สำนักงาน กสทช.เขต 11 > วันที่ 7 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 สำนักงาน กสทช.เขต 11 เข้าร่วมตรวจสอบเฝ้าระวังการรบกวนคลื่นความถี่ งาน
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :29/03/2565
วันที่ 7 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 สำนักงาน กสทช.เขต 11 เข้าร่วมตรวจสอบเฝ้าระวังการรบกวนคลื่นความถี่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 7 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 สำนักงาน กสทช.เขต 11 โดย นายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ ผภภ. เขต 11 ได้มอบหมายให้นายปรินทร สังขทัต ณ อยุธยา นตป.ก3 นายศิรศิษฏ์ ไกรณรา นตป.ก3 นายอามาน วรสูตร นตป.ก3 นายกิตติภัฎ จันทเขต จตป. นายวีระชัย พู่นิยม จตป. นายถิร เฉลิมรัตน์ พขร. และนายวีรพงษ์ กีรติปัญญากุล พขร.(สลับกำลังในการปฏิบัติ) เข้าร่วมตรวจสอบเฝ้าระวังการรบกวนคลื่นความถี่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแล ได้นำรถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ พร้อมเครื่องมือตรวจสอบ เข้าทำการสนับสนุนภารกิจดังกล่าว ผลการปฏิบัติภารกิจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบความผิดปกติและการรบกวนคลื่นความถี่ ณ พื้นที่งานพระราชพิธีทั้ง 4 วันที่เข้าทำการตรวจสอบเฝ้าระวัง แต่อย่างใด001-(1).jpg002.jpg003.jpg004.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270