หน้าแรก > กิจกรรม สำนักงาน กสทช.เขต 11 > วันที่ 7 มกราคม 2565 สำนักงาน กสทช.เขต 11 โดย ผภภ.เขต 11 และพนักงาน ภภ.เขต 11 ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ อ
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :01/02/2565
วันที่ 7 มกราคม 2565 สำนักงาน กสทช.เขต 11 โดย ผภภ.เขต 11 และพนักงาน ภภ.เขต 11 ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ อวยพรและขอพร และประชาสัมพันธ์
วันที่ 7 มกราคม 2565
สำนักงาน กสทช.เขต 11 โดย ผภภ.เขต 11 และพนักงาน ภภ.เขต 11 ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ อวยพรและขอพร และประชาสัมพันธ์ถึงแนวทางการดำเนินงานและนโยบายผู้บริหารสำนักงาน กสทช.ปี 2565 กับหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบที่มีอุปการะคุณและสนับสนุนภารกิจสำนักงาน กสทช.เขต 11 ดังนี้
     1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม
     2. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์
     3. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี
     4. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์
     5. ปลัดจังหวัดนนทบุรี นายทศพล เผื่อนอุดม
     6. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ นายพชร ศศิชาชยามร ปภ.จังหวัดสมุทรปราการ
     7. ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต
400357.jpg400356.jpg400355.jpg400354.jpg400353.jpg400352.jpg400351.jpg400350.jpg400349.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270