หน้าแรก > กิจกรรม สำนักงาน กสทช.เขต 11 > วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงาน กสทช. เขต ๑๑ เข้าประชุมหารือแนวทางแก้ไขสายไฟ สายสัญญาณโทรศัพท์ และ
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :09/02/2565
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงาน กสทช. เขต ๑๑ เข้าประชุมหารือแนวทางแก้ไขสายไฟ สายสัญญาณโทรศัพท์ และสายเคเบิ้ล ฯลฯ บริเวณถนนสุขาภิบาล ๒ ตำบลบางพลีใหญ่
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ ได้มีหนังสือที่ สป ๗๑๘๐๓/๐๔๐๓ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง ขอเชิญเข้าประชุมหารือแนวทางแก้ไขสายไฟ สายสัญญาณโทรศัพท์ และสายเคเบิ้ล ฯลฯ บริเวณถนนสุขาภิบาล ๒ ตำบลบางพลีใหญ่ ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ นั้น
           วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงาน กสทช. เขต ๑๑ โดยนายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ ผภภ.เขต ๑๑ ได้มอบหมายให้นายสมชาย ขวัญจิตร์ นนผ. ก๑ หัวหน้างานตรวจสอบเนื้อหาฯ  เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว โดยมีดร.วีร์สุดา รุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ เป็นประธานการประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้นำเสนอข้อขัดข้องในการดำเนินการเนื่องจากมีการปรับปรุงถนน สุขาภิบาล ๒ ตลอดสายระยะทางประมาณ ๘๐๐ เมตร จึงทำให้ระดับถนนสูงขึ้น ทำให้มีผลกระทบในการเข้าออกเกี่ยวพันสายสื่อสาร หลังจากนั้นได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวมีสายสื่อสารในลักษณะคล้อยต่ำ จำนวน ๒ จุด จึงขอให้ผู้ประกอบการสายสื่อสารเข้าดำเนินการแก้ไข หลังจากการประชุมสำนักงาน กสทช. เขต ๑๑ จึงได้ดำเนินการประสานงานทีมงานผู้ประกอบการสื่อสารที่รับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าวเข้าดำเนินโดยด่วนต่อไป
S__4210744.jpgS__4210742.jpgS__4210745.jpgS__4210746.jpgS__4210747.jpgS__4210748.jpgS__4210749.jpgS__4210750.jpgS__4210751.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270