หน้าแรก > กิจกรรม สำนักงาน กสทช.เขต 11 > วันที่ 3 - 6 ธ.ค. 2564 พนักงาน สำนักงาน กสทช.เขต 11 เข้าร่วมสนับสนุนในการรับสมัคร และสอบแข่งขันบุคคล
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :04/01/2565
วันที่ 3 - 6 ธ.ค. 2564 พนักงาน สำนักงาน กสทช.เขต 11 เข้าร่วมสนับสนุนในการรับสมัคร และสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ 3 - 6 ธ.ค. 2564 พนักงาน สำนักงาน กสทช.เขต 11 โดย นายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ ผภภ.เขต11 ได้มอบหมายให้ นายพิทักษ์พงศ์ ลี้ศัตรูพ่าย นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับต้น นายอามาน วรสูตร นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับต้น นายวีระชัย พู่นิยม  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติการ และนายกิตติภัฎ จันทเขต  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติการ เข้าร่วมสนับสนุนในการรับสมัคร และสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีการกำหนดการออกข้อสอบข้อเขียนที่ โรงแรมเบลล่า บี อ.บางกรวย จ.นนทบุรี และการพิมพ์ปัญหาข้อสอบที่ บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด ถ.สุขสวัสดิ์ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เริ่มเวลา 07.00 น. ของวันที่ 3 ธ.ค.2564 สิ้นสุด 17.00 น. ของวันที่ 6 ธ.ค.2564
       ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การตรวจสอบการใช้ความถี่บริเวณสถานที่จัดงานไม่พบความถี่ผิดปกติ การทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบปัญหาและอุปสรรค แต่อย่างใด31566.jpg31570.jpg31572.jpg31573.jpgS__2392104.jpgS__2392107.jpgS__2392112.jpgS__7528456.jpgS__7528462.jpgS__49938434.jpgS__49938436.jpgS__49938438.jpgS__55582724.jpgS__55582726.jpgS__55582728.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270