หน้าแรก > กิจกรรม สำนักงาน กสทช.เขต 11 > วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เข้าร่วมสนับสนุนตรวจสอบความถี่ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :13/06/2565
วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เข้าร่วมสนับสนุนตรวจสอบความถี่ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564
ตามที่สำนักงาน กสทช.เขต 11 ได้รับหนังสือ สำนักงาน กพ. ที่ นร 1004/348 ลงวันที่ 26 เมษายน 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุคมนาคม ในการเข้าร่วมสนับสนุนตรวจสอบความถี่ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 นั้น
       สำนักงาน กสทช. เขต 11 ได้มอบหมายให้นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล นตภ. ดำเนินการประสานนายณัฐพงศ์ สุนทรกิติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงาน กพ. เพื่อเข้าร่วมสนันสนุน ตรวจสอบความถี่ จำนวน 1 สนามสอบ โดยส่งเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการ ดังนี้
 สนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (นนทบุรี) เจ้าหน้าที่จำนวน ๔ นาย ประกอบด้วย
     1. นายปรินทร สังขฑัต ณ อยุธยา   นตป.ก๓
     2. นายอามาน  วรสูตร                   นตป.ก๓
     3. นายกิตติภัฎ จันทเขต                   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติการ
     4. นายวีระพงษ์ กีรติปัญญากุล       พนักงานขับรถ
      ผลการปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่บริเวณสถานสอบไม่พบการใช้งานความถี่ผิดปกติแต่อย่างใด00__68509795.jpgDSC_1899.jpgDSC_1920.jpgS__68509799.jpgS__68509819.jpgS__68509828.jpgS__68509807.jpgDSC_1906.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270