หน้าแรก > กิจกรรม สำนักงาน กสทช.เขต 11 > วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00น. สำนักงาน กสทช.เขต 11 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจั
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :04/01/2565
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00น. สำนักงาน กสทช.เขต 11 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุดปราการ ครั้งที่ 12/2564
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00น. สำนักงาน กสทช.เขต 11 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุดปราการ ครั้งที่ 12/2564 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุดปราการ โดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธาน ผ่านทางระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีการแนะนำตัวของหัวหน้าส่วนราชการที่เข้ามาดำรงตำแหน่งในพื้นที่ส่วนงานจังหวัดสมุทรปราการ และในประเด็นสำคัญคือการรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินการ การค้นหา และการรักษาโควิด-19 ว่า ปัจจุบัน มีแนวโน้มดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ผู้หายจากการป่วยมีจำนวนมากขึ้น ผลสรุปมีผู้ติดเชื้อสะสม 132,106 คน ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ 84 คน เสียชีวิต 1,479 คน รักษาตัวอยู่ที่ 1,296 คน และจังหวัดสมุทรปราการ รายงานจำนวนผู้ได้รับวัคซีนโควิด-19 ทั้งหมด 1,607,240 ราย จากเป้าหมายทั้งหมด 1,931,727 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.20 % ของจำนวนประชากรทั้งหมด และข้อเน้นย้ำข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดประจำเดือน ธันวาคม 2564 จำนวน 3 ประเดน
 1. การปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งสามารถแพร่เชื้อได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดลต้า โดยให้ระงับการเดินทางประเภท Test and Go และ Sandbox ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 เพื่อให้การดำเนินการรองรับนักท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามการเข้าพักของผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ตรวจเชื้อครั้งที่สองแบบ RT PCR ในวันที่ 5-6 ตามระยะเวลาที่เข้าพักในพื้นที่
 2. การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ซึ่งมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีประชาชนเคลื่อนย้ายจัดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ขอเน้นย้ำให้ส่วนราชการให้เข้มงวดในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 เป็นต้นไป
 3. การป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ตามสถิติประชาชนจะมีการฉลองจุดดอกไม้ไฟอาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย ซึ่งเกิดอยู่บ่อยครั้งในหลายปีที่ผ่านมา จึงขอเน้นย้ำให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้เตรียมการป้องกันใช้ความระมัดระวังในการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยเป็นพิเศษรวมทั้งห้ามเล่นพลุดอกไม้ไฟหรือการแสดงพิเศษในอาคารที่มีความเสี่ยงต่อการลุกลามของอัคคีภัยโดยเด็ดขาด ให้เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องการบรรเทาสาธารณภัยเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์เครื่องมือในการบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และตรวจตาพื้นที่ชุมชนสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงให้แก้ไขและดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดอัคคีภัยและอุบัติภัย ต่อไปZoom-Meeting-12_29_2021-11_55_02-AM.pngZoom-Meeting-12_29_2021-10_27_04-AM.pngZoom-Meeting-12_29_2021-10_27_10-AM.pngZoom-Meeting-12_29_2021-10_29_19-AM.pngZoom-Meeting-12_29_2021-10_52_04-AM.pngZoom-Meeting-12_29_2021-10_58_07-AM.pngZoom-Meeting-12_29_2021-11_10_14-AM.pngZoom-Meeting-12_29_2021-11_17_54-AM.pngZoom-Meeting-12_29_2021-11_27_51-AM.pngZoom-Meeting-12_29_2021-11_28_58-AM.pngZoom-Meeting-12_29_2021-11_34_08-AM.pngZoom-Meeting-12_29_2021-11_58_42-AM.png
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270