หน้าแรก > กิจกรรม สำนักงาน กสทช.เขต 11 > วันที่ 25 – 27 มี.ค. 2565 พนักงาน สำนักงาน กสทช.เขต 11 เข้าร่วมสนับสนุนในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุค
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :29/03/2565
วันที่ 25 – 27 มี.ค. 2565 พนักงาน สำนักงาน กสทช.เขต 11 เข้าร่วมสนับสนุนในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลากรภายนอกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบ (นสต.) รุ่นที่ 2
วันที่ 25 – 27 มี.ค. 2565 พนักงาน สำนักงาน กสทช.เขต 11 โดย นายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ ผภภ.เขต11 ได้มอบหมายให้ นายปรินทร สังขฑัต ณ อยุธยา นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับต้น และนายกิตติภัฎ จันทเขต  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติการ เข้าร่วมสนับสนุนในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลากรภายนอกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบ (นสต.) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีกำหนดการพิมพ์ปัญหาข้อสอบที่ บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
       ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การตรวจสอบการใช้ความถี่บริเวณสถานที่จัดงานไม่พบความถี่ผิดปกติ การทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบปัญหาและอุปสรรค แต่อย่างใดS__192135172.jpgS__63602729.jpgS__63602730.jpgS__192135179.jpgS__192135177.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270