หน้าแรก > กิจกรรม สำนักงาน กสทช.เขต 11 > วันที่ 25 พ.ย. 2564 สำนักงาน กสทช.เขต 11 เข้าประชุมหารือแนวทางการวางท่อประปาคืนสภาพ ณ ห้องประชุมสำนั
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :08/12/2564
วันที่ 25 พ.ย. 2564 สำนักงาน กสทช.เขต 11 เข้าประชุมหารือแนวทางการวางท่อประปาคืนสภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพฯ)
วันที่ 25 พ.ย. 2564 สำนักงาน กสทช.เขต 11 เข้าประชุมร่วมกับ แขวงทางหลวงปทุมธานี ,การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต และ บ.ผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ในที่ประชุม กฟภ.รังสิต แจ้งว่าเมื่อสร้างสถานีสูบน้ำดังกล่าวเสร็จ จะขอนุญาตพาดสายไฟฟ้า ที่ความสูง 9 เมตร ซึ่งสามารถพาดสายได้เพราะหากมีการซ่อมบำรุง กฟภ.สามารถตัดไฟได้เพื่อความปลอดภัย แต่ระยะปลอดภัยในส่วนสายสื่อสารจะพาดได้ระยะ 6-7 เมตร ซึ่งจะกีดขวาง อุปกรณ์ (เครน) บริเวณดังกล่าวซึ่งมีความสูง 4.50 เมตร และจะต้องมีการเคลื่อนย้ายขณะซ่อมบำรุง จึงอนุญาตให้พาดสายสื่อสารผ่านจุดนั้นได้เป็นการชั่วคราว ดังนั้นในส่วนของสายสื่อสารจะต้องนำสายฯลงดินลอดผ่านบริเวณดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในปี 2565 และแขวงทางหลวงยังขอให้ สำนักงาน กสทช.เขต 11 ประสาน บ.NT เข้ารื้อย้าย บ่อพัก ของ TOT เดิม บริเวณสะพานลอย ร.ร.สังคีตฯออกภายใน 1 เดือน สำนักงาน กสทช.เขต 11 รับทราบและแจ้งให้ บ.NT ทราบและให้เร่งเข้าดำเนินการโดยเร่งด่วนแล้วS__47554894.jpgS__47554901.jpgS__47554899.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270