หน้าแรก > กิจกรรม สำนักงาน กสทช.เขต 11 > วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 สำนักงาน กสทช.เขต 11 ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการจัดระเบียบสายสื่อสาร ประจำป
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :01/08/2565
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 สำนักงาน กสทช.เขต 11 ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการจัดระเบียบสายสื่อสาร ประจำปี 2565 เส้นทาง Kick off เฟส 2
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 สำนักงาน กสทช.เขต 11 นำโดยนายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ ผภภ.11 และพนักงานฯลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการจัดระเบียบสายสื่อสาร ประจำปี 2565 เส้นทาง Kick off เฟส 2 ไตรมาส 2 ระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2565 ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง7-คลอง8) จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 2.7 กิโลเมตร ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคธัญบุรี และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งวิธีการตรวจประเมินในครั้งนี้แบ่งเป็บ 2 รูปแบบ กล่าวคือพนักงาน กสทช. เขต 11 ประเมินผ่านระบบออนไลน์ Google from (ซึ่งเป็นระยะกำลังพัฒนา) ส่วน กฟภ.และผู้ประกอบการฯ ประเมินในกระดาษ ซึ่งจะรวบรวมและสรุปผลการประเมินส่งสำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม(วท.) ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปS__53281381.jpgS__53281391.jpgS__53281398.jpgS__53281394.jpgS__53281392.jpgS__53281386.jpgS__53281384.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270