หน้าแรก > กิจกรรม สำนักงาน กสทช.เขต 11 > วันที่ 23 ก.พ. 2565 สำนักงาน กสทช. .เขต 11 ลงพื้นที่ดำเนินงานจัดระเบียบสายสือสาร บริเวณใกล้บ้านเลขที
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :24/02/2565
วันที่ 23 ก.พ. 2565 สำนักงาน กสทช. .เขต 11 ลงพื้นที่ดำเนินงานจัดระเบียบสายสือสาร บริเวณใกล้บ้านเลขที่ 59/7 หมู่ที่ 2 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ตามที่ สำนักงาน กสทช. เขต 11 ได้รับแจ้งนางสาวรินนารา ยั่งยืน แจ้งปัญหาสายสื่อสาร (ไม่ทราบชนิดและบริษัทผู้เป็นเจ้าของ) พาดผ่านโดยมีลักษณะที่ไม่เป็นระเบียบซึ่งอาจเป็นอันตราย บริเวณใกล้บ้านเลขที่ 59/7 หมู่ที่ 2 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี สำนักงาน กสทช. เขต 11 ได้มอบหมายให้น.ส.ณัฐริการ์ เวียงอินทร์ เจ้าหน้าที่นโนบายและแผน ส่วนงานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค ประสานงานไปยัง กฟน.เขตบางบัวทอง ทราบว่าเป็นจุดที่มีการขยายถนน และ กฟน. ได้ปักเสาใหม่ ระยะทางประมาณ 400 เมตร ภภ.เขต 11 จึงได้ประสานให้ผู้ประกอบการสื่อสารทุกค่ายเข้าย้ายสายสื่อสารขึ้นที่เสาใหม่ก่อนหน้านี้แล้ว และนัดหมายจัดระเบียบสายสื่อสารในวันที่ 23 ก.พ. 2565 เวลา 09.00 น. นั้น
     วันที่ 23 ก.พ. 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงาน กสทช. .เขต 11 ได้มอบหมายให้ส่วนงานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ สิบเอก สุชาติ หอมจันทร์ ผู้ชำนาญการ 9 กฟน.เขตบางบัวทอง และผู้ประกอบการสื่อสารทุกค่าย ลงพื้นที่ดำเนินงานจัดระเบียบสายสือสาร บริเวณดังกล่าว โดยวิธีการตัดสายสื่อสารที่ไม่อยู่บนเสาไฟฟ้าและไม่ได้ใช้งานออก ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจัดการแก้ไขตามข้อร้องเรียนได้แล้วเสร็จสมบูรณ์
462139.jpg462435.jpg461854.jpg461878.jpg462436.jpg462437.jpg462442.jpg462443.jpg462444.jpg462445.jpg462451.jpg462452.jpg461955.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270