หน้าแรก > กิจกรรม สำนักงาน กสทช.เขต 11 > วันที่ 20 มกราคม 2565 สำนักงาน กสทช.เขต 11 เข้าประชุมร่วมกับผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริการการจำหน่าย กา
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :21/01/2565
วันที่ 20 มกราคม 2565 สำนักงาน กสทช.เขต 11 เข้าประชุมร่วมกับผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริการการจำหน่าย การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี
สืบเนื่องจาก วันที่ 10 มกราคม 2565 เกิดเหตุไฟไหม้สายสื่อสารและไฟได้ลุกลามเข้ามาไหม้ บริเวณร้านอาหารสำราญ เลขที่ 49 และบริษัทสุเมธไซเคิล จำกัด เลขที่ 55  (ศูนย์รถจักรยานยนต์ฮอนด้า) ถนนประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สำนักงาน กสทช.เขต11 ได้ลงพื้นที่ไปแล้ว นั้น
           วันนี้ วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.00น. สำนักงาน กสทช.เขต 11 โดย นายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ ผภภ.เขต 11 มอบหมายให้ นายสมชาย ขวัญจิตต์ นนผ.ก1 และนางสาวณัฐริการ์ เวียงอินทร์ เจ้าหน้าที่นโนบายและแผน เข้าประชุมร่วมกับ นายสมพร ครอบนพรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริการการจำหน่าย การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี ,นายสิทธิชัย ศรีมา ผู้ชำนาญการ 9 กฟน.เขตนนทบุรี ,ผู้เสียหาย ทั้ง 2 ราย  ผู้แทน บ.ประกันภัยฯ พร้อมด้วยผู้ประกอบการค่ายสื่อสารทุกค่าย ณ ร้านอาหารสำนาญ (จุดไหไหม้) ถ.ประชาชื่น ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี โดยในที่ประชุมได้มีการสรุปประเด็นได้ ดังนี้
1. จะมีการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณจากแยกพงษ์เพชร ถึง คลองเปรม ระยะประมาณ 700 เมตร ในวันที่ 24 มกราคม 2565 เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนเนื่องจากผลกระทบจากไฟใหม้สายสื่อสารดังกล่าว
2. เนื่องจากการตรวจสอบสายสื่อสารที่พาดผ่านบริเวณดังกล่าว กฟน.เขตนนทบุรีมีการตรวจสอบพบสายสื่อสารเพิ่มเติมและมีประเด็นเรื่องปริมาณ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) ที่จำเป็นต้องใช้ในการพิจารณาค่าเสียหายต่อไป กฟน.เขตนนทบุรี ขอให้ กสทช.เขต 11 ทำหนังสือสอบถามรายละเอียดดังกล่าวอีกครั้ง และวันนี้วันที่ 20 มกราคม 2565 ภภ.เขต 11 ได้ทำหนังสือดังกล่าวแล้ว
3. ผู้ร้องเรียนยังต้องสรุปเรื่องค่าเสียหายเพิ่มเติมอีกครั้ง ซึ่ง ภภ.เขต 11 ขอให้สรุปข้อร้องเรียนที่เรียกร้องค่าเสียหายเป็นยอดสุทธิส่งให้ช่องทาง Call Center 1200 อีกครั้งหนึ่ง
       ทั้งนี้ ภภ.เขต 11 จะดำเนินการติดตาม เรื่องประเด็นดังกล่าวข้างต้น เพื่อเบาเทาความเดือนร้อนของประชาชนต่อไป หากมีความคืบหน้า จะรายงานเพื่อทราบต่อไป
2231.jpg2232.jpg2233.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270