หน้าแรก > กิจกรรม สำนักงาน กสทช.เขต 11 > วันที่ 20 ตุลาคม 3564 เวลา 10.00 น. สำนักงาน กสทช. เขต 11 เข้าประชุมร่วมกับสำนักพระราชวัง
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :26/10/2564
วันที่ 20 ตุลาคม 3564 เวลา 10.00 น. สำนักงาน กสทช. เขต 11 เข้าประชุมร่วมกับสำนักพระราชวัง
วันที่ 20 ตุลาคม 3564 เวลา 10.00 น. สำนักงาน กสทช. เขต 11 เข้าประชุมร่วมกับสำนักพระราชวัง สำนักงานเขตจอมทอง เจ้าอาวาสวัดราชโอรส และผู้เกี่ยวข้อง เรื่องพิธีการถวายผ้าพระกฐิน ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งสำนักงาน ภภ.เขต 11 และ กฟน. เตรียมชี้แจงการวางแผนและการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณเส้นทางเสด็จฯ ณ ห้องประชุมวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โดยในวันพุธที่ 3 พ.ย 64 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เสด็จฯแทนพระองค์ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
S__46678325.jpgS__46678326.jpegS__46678328.jpegS__46678329.jpegS__46678330.jpegS__46678331.jpegS__46678332.jpeg
 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270