หน้าแรก > กิจกรรม สำนักงาน กสทช.เขต 11 > วันที่ 18 – 19 ธ.ค. 2564 พนักงาน สำนักงาน กสทช.เขต 11 เข้าร่วมสนับสนุนในการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :04/01/2565
วันที่ 18 – 19 ธ.ค. 2564 พนักงาน สำนักงาน กสทช.เขต 11 เข้าร่วมสนับสนุนในการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
วันที่ 18 – 19 ธ.ค. 2564 พนักงาน สำนักงาน กสทช.เขต 11 โดย นายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ ผภภ.เขต11 ได้มอบหมายให้ นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับสูง นายอามาน วรสูตร นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับต้น นายปรินทร สังขฑัต ณ อยุธยา นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับต้น และนายกิตติภัฎ จันทเขต  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติการ เข้าร่วมสนับสนุนในการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยมีกำหนดการออกข้อสอบข้อเขียนที่ โรงแรมเบลล่า บี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และการพิมพ์ปัญหาข้อสอบที่ บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เริ่มเวลา 07.00 น. ของวันที่ 18 ธ.ค.2564 สิ้นสุด 17.00 น. ของวันที่ 19 ธ.ค.2564
       ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การตรวจสอบการใช้ความถี่บริเวณสถานที่จัดงานไม่พบความถี่ผิดปกติ การทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบปัญหาและอุปสรรค แต่อย่างใด LINE_ALBUM_181264-โรงพิมพ์ข้อสอบ_211222_4.jpgLINE_ALBUM_181264-โรงพิมพ์ข้อสอบ_211222_6.jpgLINE_ALBUM_181264-โรงพิมพ์ข้อสอบ_211222_14.jpgLINE_ALBUM_181264-โรงพิมพ์ข้อสอบ_211222_16.jpgLINE_ALBUM_181264-โรงพิมพ์ข้อสอบ_211222_21.jpgLINE_ALBUM_181264-โรงพิมพ์ข้อสอบ_211222_33.jpgLINE_ALBUM_181264-โรงพิมพ์ข้อสอบ_211222_36.jpgLINE_ALBUM_181264-ออกข้อสอบ_211222_0.jpgLINE_ALBUM_181264-ออกข้อสอบ_211222_6.jpgLINE_ALBUM_181264-ออกข้อสอบ_211222_23.jpgLINE_ALBUM_181264-ออกข้อสอบ_211222_32.jpgLINE_ALBUM_คุมสอบ18-191264_211222_0.jpgLINE_ALBUM_คุมสอบ18-191264_211222_18.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270