หน้าแรก > กิจกรรม สำนักงาน กสทช.เขต 11 > วันที่ 15 มิถุนายน 2565 สำนักงาน กสทช.เขต 11 ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสารเส้นทาง Kick off ถนนรังสิต
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :16/06/2565
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 สำนักงาน กสทช.เขต 11 ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสารเส้นทาง Kick off ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง7-คลอง8) จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 สำนักงาน กสทช.เขต 11 ประกอบด้วยนายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ ผภภ.11 นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล นตภ. นายณัชพนธ์ มีแสง นนผ.ก2 นายอามาน วรสูตร นตป.ก1 และนายวีระพงษ์ กีรติปัญญากุล พขร. ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสารเส้นทาง Kick off ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง7-คลอง8) จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 2.7 กิโลเมตร ในขั้นตอนผู้ประกอบการฯรื้อถอนสายสื่อสารและเก็บสายไปยังจุดเก็บสาย (กำหนดการ 3 วันคือวันที่ 15-17 มิถุนายน 2565) และจะทำการประเมินผลโดยสำนักงาน กสทช. และ กฟภ. /ผู้ประกอบการสื่อสาร/สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 ผลการดำเนินการจะนำเรียนเพื่อทราบในโอกาส ต่อไปS__53117242.jpgS__53117248.jpgS__53117250.jpgS__53117251.jpgS__53117252.jpgS__53117254.jpgS__53117281.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270