หน้าแรก > กิจกรรม สำนักงาน กสทช.เขต 11 > วันที่ 14 ตุลาคม 2564 สำนักงาน กสทช.เขต 11 เข้าพบ หน.สำนักงาน ปภ. จังหวัดสมุทรปราการ
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :25/10/2564
วันที่ 14 ตุลาคม 2564 สำนักงาน กสทช.เขต 11 เข้าพบ หน.สำนักงาน ปภ. จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00น. สำนักงาน กสทช.เขต 11 เข้าพบ หน.สำนักงาน ปภ. จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อหารือ ทำความเข้าใจแผนการประสานงาน กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน (แผนแม่น้ำ 5 สาย) ของ สำนักงาน กสทช. และแจ้งบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. เขต ในการดำเนินการตามแผน และทำความเข้าใจผังข่ายสื่อสาร กองอำนวยการ ปภ.จังหวัด/หน่วยงานราชการ/ประชาชน  และผังข่ายสื่อสารสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้บรรจุความถี่ 161.200MHz ลงไปในหนังสือของ กอ.ปภ. จังหวัด
S__46514264-(1).jpgS__46514267.jpgS__46514268.jpgS__46514269.jpgS__46514265.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270