หน้าแรก > กิจกรรม สำนักงาน กสทช.เขต 11 > วันที่ 13 ธันวาคม 2564 สำนักงาน กสทช. เขต 11 ลงพื้นที่ตรวจสอบคลื่นความถี่ที่ส่งสัญญาณรบกวนร่างกายเนื
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :04/01/2565
วันที่ 13 ธันวาคม 2564 สำนักงาน กสทช. เขต 11 ลงพื้นที่ตรวจสอบคลื่นความถี่ที่ส่งสัญญาณรบกวนร่างกายเนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากนางสาวเอ (นามสมมุติ)
วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ ผภภ.เขต 11 ได้มอบหมายให้พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 11 งานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค นายพันธุ์ปิติ ธิสุกะ ตำแหน่ง นนผ.ก3 นางสาวศิริลักษณ์ มาศเมฆ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน งานตรวจสอบและกำกับดูแล นายปรินทร สังขทัต ณ อยุธยา ตำแหน่ง นตป.ก3 นายวีระชัย พู่นิยม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติการ นาย กิตติภัฎ จันทเขต ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติการ และนายถิร เฉลิมรัตน์ ตำแหน่ง พขร. ลงพื้นที่ตรวจสอบคลื่นความถี่ที่ส่งสัญญาณรบกวนร่างกายเนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากนางสาวเอ (นามสมมุติ) ผู้ร้องแจ้งว่าถูกคลื่น (ไม่ทราบชนิด) ส่งสัญญาณรบกวนร่างกาย และควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ควบคุมปั๊มน้ำและดึงน้ำจากบ้านผู้ร้องไปใช้งาน อีกทั้งส่งสัญญาณรบกวนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก โดยสถานที่เกิดเหตุอยู่ บริเวณ แขวงคันนายาว เขตบึงกุ่ม นั้นS__16932961.jpgS__16932966.jpgS__16932965.jpgS__16932967.jpgS__16932968.jpgS__16932972.jpgS__16932974.jpg
             สำนักงาน กสทช.เขต 11 จึงได้ทำการตรวจสอบการใช้งานคลื่นความถี่ตั้งแต่ 9 kHz ถึง 8 GHz ผลการตรวจสอบพบการใช้งานคลื่นความถี่ปกติ และไม่พบการใช้งานคลื่นความถี่แปลกปลอมหรือความถี่ที่ไม่ได้รับอนุญาตในบริเวณดังกล่าวการดำเนินการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และยอมรับผลการตรวจสอบ ด้วยดี S__16932960.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270