หน้าแรก > กิจกรรม สำนักงาน กสทช.เขต 11 > วันที่ ๑๗ , ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ พนักงาน ภภ.เขต ๑๑ เข้าพบผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุข เพื่อสวัสดีปีใหม่
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :21/01/2565
วันที่ ๑๗ , ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ พนักงาน ภภ.เขต ๑๑ เข้าพบผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุข เพื่อสวัสดีปีใหม่
วันที่ ๑๗ , ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ พนักงาน ภภ.เขต ๑๑ โดยงานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค ภภ. เขต ๑๑ ได้รับมอบหมายให้เข้าพบผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุข ในพื้นที่รับผิดชอบ  เพื่อสวัสดีปีใหม่ ขอพร และแสดงความขอบคุณที่ได้รับความร่วมมือประสานงาน และสนับสนุนข้อมูลในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ดังนี้
๑. จังหวัดสมุทรปราการ
     นายนเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และนายรังสรรค์ วงษ์บุญหนัก หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ
๒. จังหวัดนนทบุรี
     นายรุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
๓. จังหวัดปทุมธานี
    นายภุชงค์ ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคแทุมธานี
๔. ผู้อำนวยการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
S__49324660.jpgS__49324662.jpgS__49324663.jpgS__49324664.jpgS__49324665.jpgS__49324666.jpg
 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270