หน้าแรก > กิจกรรม สำนักงาน กสทช.เขต 11 > วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ โครงการอบรมส่งเสริมสิทธิผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจกา
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :16/06/2565
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ โครงการอบรมส่งเสริมสิทธิผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐น. นายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต ๑๑ ร่วมกับนายสถาพร โฉมศิริ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมสิทธิผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ประจำปี ๒๕๖๕ (ในส่วนของสำนักงาน กสทช. เขต ๑๑) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีพนักงานของสำนักงาน กสทช.เขต ๑๑ และคณะครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการหลังจากนั้นเป็นการอบรมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco meeting รับสัญญาณจากสำนักงาน กสทช.ภาค ๑ กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ และนักศึกษาชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน ๘๕ คน ผลการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดีS__53117394.jpgS__53117395.jpgS__53117397.jpgS__53117398.jpgS__53117399.jpgS__53117400.jpgS__53117401.jpgS__53117402.jpgS__53117403.jpgS__53117404.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270