หน้าแรก > กิจกรรม สำนักงาน กสทช.เขต 11 > วันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30น. สำนักงาน กสทช. เขต 11 ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม ตรวจสอบ
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :07/10/2564
วันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30น. สำนักงาน กสทช. เขต 11 ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม ตรวจสอบการใช้งาน Repeater ควบคุมข่าย เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ กับสถานีควบคุมข่ายวิทยุในกรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี
วันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30น. สำนักงาน กสทช. เขต 11 ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม ตามบัญชา อภภ. 1 ให้ตรวจสอบความพร้อมการใช้งาน Repeater ควบคุมข่าย เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ กับสถานีควบคุมข่ายวิทยุในกรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี โดยช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรีมีการเฝ้าระวังผ่านสมาชิกของสมาคมวิทยุสมัครเล่นเอง และร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณกุศลเพื่อติดต่อข่าวสารกันได้อย่างทันท่วงที
166.jpg159.jpg160.jpg157.jpg146.jpg144.jpg149.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270