หน้าแรก > กิจกรรม สำนักงาน กสทช.เขต 11 > วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงาน กสทช.เขต 11 จัดประชุมเรื่องการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับความเสี
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :23/02/2565
วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงาน กสทช.เขต 11 จัดประชุมเรื่องการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากไฟใหม้สายสื่อสาร ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายพงศกรฯ ผภภ.เขต 11 เป็นประธานในที่ประชุม
วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. สำนักงาน กสทช.เขต 11 โดย นายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ ผภภ.เขต 11 และนางสาววิไล เถื่อนทองแถว ผู้อำนวยการส่วนฯ วท. และผู้ปฏิบัติงาน ภภ.เขต 11 ร่วมกับ กฟน.โดยนายสิทธิชัย ศรีมา ผู้ชำนาญการ 9 กฟน.เขตนนทบุรี และตัวแทนผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม จำนวน 15 บริษัท จัดประชุมเรื่องการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากไฟใหม้สายสื่อสาร ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายพงศกรฯ ผภภ.เขต 11 เป็นประธานในที่ประชุม ณ สำนักงาน กสทช. ภาค 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาการช่วยเหลือชดเชยเยียวยาผู้ประสบเหตุอัคคีภัยจากสายสื่อสารบริเวณแยกพงษ์เพชร โดยมีผู้เสียหาย จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. ร้านอาหารสำราญ เลขที่ 49 ถนนประชาชื่น ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ค่าเสียหายเป็นเงิน 539,200.00 บาท
2. นางสาวแพมาลา ครองเพียรเลิศ (ศูนย์รถจักรยานยนต์ฮอนด้า) ถนนประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ค่าเสียหายเป็นเงิน 1,262,588.40 บาท
          จากการประชุมได้พิจารณาร่วมกันแล้วมีมติให้ดำเนินการเยียวยาค่าเสียหาย ตามที่ผู้เสียหายได้แจ้งเป็นหนังสือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,801,788.40 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์) โดยใช้หลักการแบ่งส่วนการชดเชยให้ผู้เสียหายตามหลักการใช้ประโยชน์ของผู้ประกอบการในแต่ละรายที่ให้บริการลูกค้าในบริเวณนั้น โดยการคิดคำนวณค่าเฉลี่ยตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) ของสายสื่อสารแต่ละราย และ ภภ.เขต 11 จะมีบันทึกถึง วท. เพื่อดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการแต่ละราย ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยเยียวยา ต่อไป
S__50364596.jpg53164.jpg53166.jpgS__50364597.jpgS__50364598.jpgS__50364599.jpgS__50364600.jpgS__50364595.jpgS__50364592.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270