หน้าแรก > กิจกรรม สำนักงาน กสทช.เขต 11 > วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 สำนักงาน กสทช.เขต 11 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสม
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :07/10/2564
วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 สำนักงาน กสทช.เขต 11 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุดปราการ ครั้งที่ 9/2564
วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 สำนักงาน กสทช.เขต 11 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุดปราการ ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุดปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในที่ประชุม ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom เริ่มต้นมีการมอบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงิน 10,000 บาท ให้เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ชนะการประกวดในด้านการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในประเด็นสำคัญคือการรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินการ การค้นหา และการรักษาโควิด-19 ว่า ปัจจุบัน มีแนวโน้มดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ผู้หายจากการป่วยมีจำนวนมากขึ้น ผลดังกล่าวเกิดจากการบูรณาการของการทำงานของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการร่วมมือดำเนินการให้เป็นไปตามมาตราการควบคุมและป้องกันในการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเน้นย้ำในการรักษามาตราการอย่างเข็มข้น และการเตรียมความพร้อมในการรับมือการเกิดอุทกภัยในพื้นจังหวัดสมุทรปราการ ในพื้นที่สองฝังแม่น้ำและในพื้นที่ลุ่มต่ำ ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางพลี และอำเภอบางบ่อ ให้เฝ้าติดตามการพยากรอากาศระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งการเตือนภัยจากหน่วยงานทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้พ้นจากแนวน้ำท่วม และประสานหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องจักรกลและเครื่องบรรเทาสาธารณภัยให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย
Movies-_-TV-9_29_2021-1_41_36-PM.pngMovies-_-TV-9_29_2021-12_43_02-PM.pngMovies-_-TV-9_29_2021-1_42_28-PM.pngMovies-_-TV-9_29_2021-1_42_53-PM.pngMovies-_-TV-9_29_2021-1_44_13-PM.pngMovies-_-TV-9_29_2021-1_47_59-PM.pngMovies-_-TV-9_29_2021-1_49_12-PM.pngMovies-_-TV-9_29_2021-12_46_16-PM.pngZoom-Meeting-9_29_2021-9_49_08-AM.png
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270