หน้าแรก > กิจกรรม สำนักงาน กสทช.เขต 11 > วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30น. สำนักงาน กสทช. เขต 11 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สมาคมวิทยุสมัครเล
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :25/10/2564
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30น. สำนักงาน กสทช. เขต 11 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30น. สำนักงาน กสทช. เขต 11 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบสื่อสารของสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย และซักซ้อมความเข้าใจกับสถานีควบคุมข่ายในกรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักงาน กสทช.เขต 11 โดยทางสถานีฯ มีการใช้งานผ่านระบบ ต่างๆดังนี้
     1)ระบบ Repeater 145.700 MHz , 145.100 MHz (Dup -600) ใช้งานได้ปกติ
     2)ระบบ echolink ใช้งานได้ตามปกติ
     โดยช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน สมาคมวิทยุสมัครเล่นสมุทรปราการ มีการเฝ้าระวังผ่านสมาชิกของสมาคมวิทยุสมัครเล่นเอง และร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นในการติดต่อข่าวสารแจ้งเหตุต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
S__46416149-(2).jpgS__46416152-(1).jpgS__46416154.jpgS__46416157.jpg
 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270