หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดสมุทรปราการ
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :24/05/2566
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. สำนักงาน กสทช.เขต 11 มอบหมายให้ นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการระดับสูง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือน เมษายน 2566 ผ่านการประชุมทางระบบออนไลน์ (ZOOM) โดยมีสาระการประชุมสรุปได้ ดังนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ เป็นประธานเปิดประชุมและมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายในจังหวัด และรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในจังหวัด โดยรองผู้ว่าฯ เน้นย้ำเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

001-(1).png

002.png

003.png
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270