หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :24/05/2566
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00น. สำนักงาน กสทช. เขต 11 โดยนายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 11 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน ณ ห้องมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. สำนักงาน กสทช. เขต 11 ขอให้ อปท.จัดหาที่จัดเก็บทิ้งเศษวัสดุ กรณีการจัดระเบียบสายสื่อสารตามข้อร้องเรียนประชาชน ผวจ.แจ้งว่าในคราวประชุมร่วม อปท.และไฟฟ้า ให้ ผปก.เป็นผู้ดำเนินการเอง และในคราวต่อไปให้ อปท.ให้เชิญ สำนักงาน กสทช. เขต 11 เข้าร่วมประชุมด้วย
2. สำนักงาน กสทช. เขต 11 ฝาก อปท. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้ง อปท. ซึ่งมีทั้งสิ้น 44 อปท. ซึ่งปัจจุบันมาขอใบอนุญาตการใช้คลื่นความถี่เพียง 6 ยังคงเหลือ 38 อปท. ให้มาดำเนินการขออนุญาตต่อไป
3. ปัจจุบัน จากข่าวทาง Socail Media เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดอย่างหนักนั้น จากข้อมูลของจังหวัดไม่เป็นความจริงไม่ต้องวิตกกังวลให้มากนัก และให้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ต่อไป 

002-(1).jpeg

001.jpeg

003.jpeg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270