หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :24/05/2566
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. สำนักงาน กสทช. เขต 11 มอบหมายให้ นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล หัวหน้างานตรวจสอบและกำกับดูแล เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566 ณ ห้องมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมีสาระการประชุมสรุปได้ดังนี้
          ผู้ว่าราชการจังหวัดแนะนำหัวหน้าหน่วยงานย้ายเข้ามาใหม่จำนวน ๔ ท่าน และประชาสัมพันธ์งานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ เชิญชวนให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์เชิญชวนเครือข่ายเข้าร่วมงานดังกล่าว ในวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2566 และเน้นเรื่องช่วยกันขับเคลื่อน “นนทบุรี 6 ดี สู่เมืองน่าอยู่ (Livable City) ประกอบด้วย สุขภาพดี สะดวกดี เศรษฐกิจดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี และ ปลอดภัยดี 
          ทั้งนี้ ในที่ประชุมไม่มีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน กสทช.

001-(1).jpeg

002.jpeg

003.jpeg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270