หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าร่วมการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนนทบุรี กรณีอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :03/10/2565
เข้าร่วมการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนนทบุรี กรณีอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 สำนักงาน กสทช. เขต 11 (ภภ.1) โดยนายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 11 และนายสมชาย ขวัญจิตต์ หัวหน้างานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนนทบุรี กรณีอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธาน ในที่ประชุม ภาคเช้ามีการบรรยาย ระบบบัญชาการในภาวะฉุกเฉิน และการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภาคบ่ายการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX)

001.jpeg

002.jpeg

003.jpeg

004.jpeg

005.jpeg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270