หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) เพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ด้
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :14/02/2565
เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) เพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จังหวัดนครปฐม
  วันเสาร์ที่ 12 ก.พ. 65 ภภ. เขต 16 ประกอบด้วย นายชานนท์ คราประยูร วก.ก1 นายแถลงการณ์ สีจันทร์อ่อน นตป.ก2 นายทักษยศ พฤติภาพไพบูลย์ นนผ.ก3 นายพศวีร์ พุดชู เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน และนายสัมฤทธิ์ จราฤทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว ได้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) เพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายไพโรจน์ โพธิไสย (กตป.) เป็นประธานในการเปิดการประชุม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นคณะผู้จัดประชุม ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวาราวดี จ.นครปฐม
          การรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมรายการสร้างสรรค์สังคมและรายการเกี่ยวกับเยาวชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยที่ประชุมได้แบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มภาคประชาชน กลุ่มภาคเยาวชน กลุ่มผู้ประกอบการ และกลุ่มนักวิชาการ ซึ่งที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย โดยการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของคณะผู้จัดการประชุมในครั้งนี้

001-(1).jpg

002.jpg

003.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270