หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าประชุมร่วมกับสำนักงาน ปปช. ภาค 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ “ข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการจัดร
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :24/05/2566
เข้าประชุมร่วมกับสำนักงาน ปปช. ภาค 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ “ข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร และอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว”
วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. สำนักงาน กสทช. เขต 11 นำโดยนายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 11 พร้อมด้วยนายสมชาย ขวัญจิตร์ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง นางสาวณัฐริการ์ เวียงอินทร์ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับต้น และนายวรพล ศรีศรัทธา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติการ เข้าประชุมร่วมกับสำนักงาน ปปช. ภาค 1 การไฟฟ้านครหลวง ผู้สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ “ข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร และอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว” ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงร่วมกันในการแก้ปัญหาการพาดสายจากการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่จังหวัดสุมุทรปราการ โดย สำนักงาน ปปช. ภาค 1
2. นำเสนอแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารตามแผนของสำนักงาน กสทช. ปี 2565 และ ปี 2566 และผลการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร ปี 2565 และ ปี 2566 ของจังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงาน กสทช. เขต 11 
3. นำเสนอปัญหาสายสื่อสารในพื้นที่ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ โดย อปท.
4. การตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหารในระดับจังหวัด ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบหน้าที่อำนาจของคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา และแนวทางการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนปัญหาสายสื่อสารให้ประชาชนรับทราบในระดับจังหวัดสมุทรปราการ และแนวทางการดำเนินการของคณะทำงาน
          โดยการประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
001.jpeg

002.jpeg

003.jpeg

004.jpeg

005.jpeg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270