หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าประชุมการจัดระเบียบสายสื่อสารร่วมกับการไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี และหน่วยงานสายสื
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :24/05/2566
เข้าประชุมการจัดระเบียบสายสื่อสารร่วมกับการไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี และหน่วยงานสายสื่อสาร
 วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00น. สำนักงาน กสทช. เขต 11 โดยงานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค เข้าประชุมร่วมกับการไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี และหน่วยงานสายสื่อสาร ณ ห้องประชุม กฟจ.ปทุมธานี โดยมีประเด็นสำคัญสรุปได้ ดังนี้
1. เรื่องการจัดระเบียบสายสื่อสาร เส้นทางบนถนนปทุมสัมพันธ์ เริ่มตั้งแต่ สี่แยกปทุมวิไล-สามแยกตลาดปทุม บริษัท NT จะดำเนินการนัดประชุมหน่วยงานสายสื่อสาร เพื่อสำรวจออกแบบการนำสายสื่อสารลงดิน ตามแบบมาตรฐาน (เป็นเส้นทาง จัดระเบียบสายสื่อสาร ตามนโยบาย ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี)
2. เส้นทาง การจัดระเบียบสายสื่อสารภายในพื้นที่ตลาดปทุมธานี (อาคารพาณิชย์)
2.1 กฟจ.ปทุมธานี ขอให้หน่วยงานสายสื่อสารดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ใช้งานออก เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอัคคีภัย (ติดตามผลระยะเวลา 1 เดือน)
2.2 บริษัท NT และ เทศบาลเมืองปทุมธานี จะดำเนินการประชุมหารือร่วมกันในด้านการจัดหาอุปกรณ์ เพื่อจับยึดสายสื่อสารที่จะติดตั้งใช้งานใหม่ (ติดตามผลระยะเวลา 1 เดือน)
2.3 เทศบาลเมืองปทุมธานี จะอำนวยความสะดวกในด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ ได้รับทราบถึงรายละเอียดของการดำเนินการในครั้งนี้ เพื่อทำให้ผู้ประกอบการสายสื่อสารสามารถดำเนินการได้โดยสะดวก
          ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

001-(1).jpeg

002.jpeg

003.jpeg

004.jpeg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270