หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงาน กสทช. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน “โครงการต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :04/01/2565
สำนักงาน กสทช. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน “โครงการต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G และระบบปัญญาประดิษฐ์” ที่เป็นโครงการต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G รวมทั้ง Cloud AI และ Digital Technology
📢 วันนี้ (16 ธันวาคม 64) นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน “โครงการต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G และระบบปัญญาประดิษฐ์” ที่เป็นโครงการต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G รวมทั้ง Cloud AI และ Digital Technology ภายหลังจากที่คณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งจะยกระดับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขรูปแบบใหม่ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่การพัฒนาเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะระดับโลกแห่งแรกของประเทศไทยและภูมิภาค สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ💊
กสทช. และสำนักงาน กสทช. มองเห็นถึงประโยชน์ที่ประเทศชาติ และประชาชนคนไทยจะได้รับจากการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ในทางการแพทย์ และสาธารณสุข รวมถึงมั่นใจในศักยภาพของโรงพยาบาลศิริราชที่พร้อมไปด้วยความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์ และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย อันจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้โครงการนำร่องโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) ประสบความสำเร็จได้ เพื่อให้นำไปสู่การใช้งานจริง และขยายผลไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ ทั่วประเทศ อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุขของประเทศไทย และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนคนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นสูงได้อย่างทั่วถึง ต่อไป
นายไตรรัตน์ กล่าวว่า โครงการ “ศิริราช ต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะระดับโลกด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G” เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เห็นประโยชน์จากการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ในการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งในอนาคตเราจะเห็นผลสำเร็จจากการนำเทคโนโลยี 5G ไปใช้ในภาคส่วนต่างๆ ในวงกว้าง เพื่อให้แต่ละภาคส่วนมีความเข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล
 “สำนักงาน กสทช. พร้อมสนับสนุนการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของคนไทย ช่วยในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม การขนส่ง การเกษตร การศึกษา ธุรกิจการค้า และการบริการของประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว” นายไตรรัตน์ กล่าว
#ข่าวประชาสัมพันธ์
#สำนักสื่อสารองค์กร
#สำนักงานกสทช.
#NBTCWeCare
#5Gเทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
#กสทชสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี5Gเพื่อประโยชน์ของคนไทย

267484544_4570876599634390_9169324925592520052_n-(1).png

266966281_4570690796319637_1768479867401643080_n.jpg

267187659_4570690762986307_4077991150385886168_n.jpg

267372821_4570690852986298_6608227062378587938_n.jpg

267443528_4570690722986311_3138218259898683008_n.jpg

267506868_4570690816319635_7611576180733693083_n.jpg

267568327_4570690702986313_3890169117197712297_n.jpg

267620565_4570691142986269_918611709759614055_n.jpg

267635981_4570691229652927_1810671897849667112_n.jpg

267756304_4570690932986290_4729236353093445080_n.jpg

267768608_4570690662986317_1573819051006250016_n.jpg

267830652_4570690766319640_5126047395780162487_n.jpg

269293539_4570691269652923_2788157558499370494_n.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270