หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ กฟน. กฟภ. เเละ กทม. ประชุมหารือเพื่อกำหนดแผนบูรณาการการจัดระเบียบสายสื่อสารทั
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :04/01/2565
สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ กฟน. กฟภ. เเละ กทม. ประชุมหารือเพื่อกำหนดแผนบูรณาการการจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศ ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ กฟน. กฟภ. เเละ กทม. ประชุมหารือเพื่อกำหนดแผนบูรณาการการจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศ ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ในวันจันทร์ที่ 20 ธ.ค. 2564 สำนักงาน กสทช. จะเชิญผู้แทนของ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดแผนบูรณาการการจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2564 ที่มีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร) เป็นหน่วยงานหลักรับไปประสานความร่วมมือกับสำนักงาน กสทช. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนบูรณาการการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในเส้นทางหลักทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยให้มีการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันเพื่อลดจำนวนการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าโดยเร่งด่วน รวมทั้งปรับปรุงระบบสายสื่อสารของผู้ประกอบกิจการให้มีสายสื่อสารปลายทางเพียงรายเดียว (single Last Mile) 
นายไตรรัตน์ กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. จะเป็นผู้ประสานงานระหว่าง กฟน. กฟภ. และ กทม. กับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศ รวมถึงการนำสายสื่อสายลงใต้ดิน ภายในระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยจะรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะๆ
“การจัดระเบียบสายสื่อสารต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้าของเสา/ท่อร้อยสาย และเจ้าของสายสื่อสาร มีการตรวจสอบสภาพเสาที่จะนำสายสื่อสารไปพาด ไม่พาดเกินน้ำหนักที่เสาจะรับได้ พาดสายให้เรียบร้อยเป็นระเบียบ ต้องมีการสำรวจตรวจสอบ และจัดการนำสายสื่อสารที่ไม่มีการใช้งาน หมดอายุลงจากเสา ไม่ปล่อยให้ห้อยระโยงระยาง ด้วยการร่วมมือกันจัดการคาดว่าปัญหาสายสื่อสารรกรุงรังจะสามารถแก้ไขได้” นายไตรรัตน์ กล่าว
#ประชาสัมพันธ์ภายใน #สำนักสื่อสารองค์กร

267153932_1107286633421722_8161028769385364273_n-(1).jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270