หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2564
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :04/01/2565
วารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2564
วารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2564
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงาน กสทช. และการพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม ตลอดจนกิจการดาวเทียมของประเทศต่อสาธารณะ
อ่านและดาวน์โหลดบทความได้ที่ ⬇️
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBTC_Journal

261827204_4896046467081112_5617422120654645586_n-(1).jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270