หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 1 มิถุนายน 2565 สำนักงาน กสทช. พร้อมแล้วสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บันทึกโดย :นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล (เขต11 สมุทรปราการ)
วันที่บันทึก :13/06/2565
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 สำนักงาน กสทช. พร้อมแล้วสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 วันที่ 1 มิถุนายน 2565 สำนักงาน กสทช. พร้อมแล้วสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
📍 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA (Personal Data Protection Act) มีผลใช้บังคับทั้งฉบับในวันที่ 1 มิถุนายน นี้
โดยกฎหมายกำหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นองค์กรเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บรวบรวมจนถึงการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม มีความเป็นธรรมและโปร่งใสต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
#ประชาสัมพันธ์ภายใน #สำนักสื่อสารองค์กร

285255969_5474097342609352_1883805037246284730_n.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 11  Lineเขต11s75.jpg LINE Official ID : @518dfvpf 
  ติดต่อเรา    งานใบอนุญาต       0 2395 1061 , 0895268229 , 0 2271 0151-60 ต่อ 8298, 4105
         งานคุ้มครองผู้บริโภค  0 2395 1062 , 02 2710151-60 ต่อ 4160, 4161, 4162

         งานตรวจสอบ       0 2395 1063 , 02 2710151-60 ต่อ 4155, 4110, 4101, 4158, 4116
         งานอำนวยการ      0 2395 1064 , 02 2710151-60 ต่อ 4153, 4151
 
211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270